вторник, 3 август 2021 г.       

Ще иде на реката. Ще завие покрай къщата по тясната стръмна улич­ка. Ще отреже най-хубавата пръчка от млада върба и ще си направи пискун. Кое ли момче не знае как се правят свирки от върба? Тази върба ще развее сребристозелени коси. Пътеката обрасла с гъст бъзак, коприва, дива циклама и трънак. Ще се шмугне в в стръмната ка­мениста цепнатина, причудлив скален проход и ще заслиза надолу, опирайки се и на ръце отвреме на време. Ще заобиколи и ще се озове от другата страна на Дупката. Пред очите му ще се разкрие скална арка, изваяна от природата феномен, в единия край мостът ше води право в реката. Лъчо ще хвърли камъче. ще се спре се и ще се заслуша в шума й унесен.. Ще си направи свирка..... и ще чака Мишо и Димо да скачат в тихата вода на реката.. през дупката. 

  


P.S.Неподлежащо на никакви квалификации творчество, и неподправеността при пресъздаването на преживяното.

Няма коментари:

Публикуване на коментар