неделя, 13 юни 2021 г.

    

    Щастието е проблематично . Няма еднозначен отговор на въпроса за извора му . Важно за щастието е степента на душевната удовлетвореност. Моята рецепта за щастие е спокойствие, свобода от страх, изчистването на хаоса от живота и много пътешествия със семейството ми. Само трябва да погледнем по друг начин на всичко, ставащо около нас. Да осъзнаем , че това, че сме тук живи, здрави и всичко, което сме приели като нормално, е изворът на щастие.