петък, 19 февруари 2021 г.    Чета на детето си на глас и с любов от най-ранна възраст, почти всяка вечер преди лягане. Показвам колко интересен свят предстои да се открие във всяка нова книга. Прочетох на глас през изминалата година няколко книги. Борихме срещу несправедливото отношение спрямо зеленчуците от страна на плодовата аристокрация, изживяхме най - невероятните приключения с Дребосъчето , гостувах- ме на семейство Банкс. За мен беше важно да се създаде приятна емоция към четенето. Изчаквах да готовноста и това да стане някак естествено, защото отношението се възпитава.........Девет години по - късно, тя чете сама................ ...... ключето към познанието бавно се завърта ...