четвъртък, 31 декември 2009 г.

Честита Нова 2010 година !В секундите надбягани от пулса на сърцето,

пристига сняг на прага ни и става много светло!
Прийжда с гръм и музика, облечена във бяло,
средношната илюзия да почнем от начало

- да сложим ясна граница на своя ден предишен,

и върху чиста страница - ден първи да напишем!
След празничните изстрели в пространствата далечни,

ще срешнем нови истини и хора по човечни!
Тревоги ще изпитаме, ще се стремим към нови цели....

В ноща прийждат дните ни, като снежинки бели!Честита Нова 2010 година !

вторник, 29 декември 2009 г.

Играчки за елха


Ревност и съперничество между децата в семейството
В психологията се отделя голямо внимание на междуличностните отношения в семейства с две и повече деца. Върху отглеждането и възпитанието на децата в семейството голямо влияние оказва техният брой. Причина за това са чувството на ревност и съперничество между децата, породени от желанието и стремежът на всяко от децата да привлече по-голямата част от родителската любов и внимание и причинява не малко семейни трудности. Ревността произтича от силното желание да притежаваш изцяло любимия обект и от съмнението на детето дали наистина е обичано. Проблемът е различен в зависимост от това дали детето е в позицията на първородния пълновластен собственик на родителската привързаност, който изведнъж трябва да я дели, което е класическа фрустрация на по- голямото дете, или е в ролята на новодошлия, узурпаторът, който трябва да намери своето място в едно вече създадено семейство.
Първата и най-важна връзка възниква между бебето и майката. Майката е първият обект на обожание за детето. В този период от живота си то е силно зависимо от нея. От качеството на тази връзка зависи появата на доверие у бебето към майката, което е определящ фактор за изграждане на способността за свързване с други хора от заобикалящата среда. В този период детето се нуждае от подкрепа, ласки и грижи. Може без преувеличение да се каже, че родителите за него са всичко, целия свят. През втората година от живота си детето постепенно разширява контактите и изгражда отношения на привързаност с останалите членове на семейството, които формират нови модели на общуване и обогатяват емоционалния му живот.
След третата година детето вече започва да се възприема като отделен човек от обкръжаващия го свят. Именно тогава местоймението "Аз" се появява в речника на детето. Задачата на възрастните в този период е да укрепят вярата на детето в себе си и да не потискат стремежа му към самостоятелност. Не го гонете, когато се опитва да ви помогне да измиете чиниите или да избършете пода. Ако в този период родителите са внимателни и учат детето си на самостоятелност, то след 2-3 години детето вече няма да е толкова зависимо - преди всичко от майка си - и ще е много по-добре подготвено за появата на братче или сестриче.

Алфред Адлер пръв обръща внимание как поредността на децата в семейството влияе върху характера им. Той вярва, че проблемите, силните и слабите страни на хората трябва да се разглеждат в контекста на социалното и семейното им обкръжение. Според Адлер, хората се водят от силното желание да бъдат приемани и ценени. Семейството е първата и най-малка общност, в която те се преборват за чувство за принадлежност. Всички деца се състезават за родителската любов и внимание. И в зависимост от това колко е голямо детето спрямо останалите деца, то намира различни начини за справяне в толкова важната за него надпревара. Тези състезателни преживявания се отразяват по различен начин върху изграждането на характера му.

четвъртък, 17 декември 2009 г.

Кайто играе печели

АЗ вече спечелих!
http://shakeyourxmas.com/bg

Интернет адрес:http://www.shakeyourxmas.com
Преглед:Били ли сте луди по Коледа?
Това ще бъде вашият шанс да направите това - и да спечелите много награди!
Мисия:Само www.shakeyourxmas.com посещение, попълнете вашите Snow Dome, разклащате, забавлявате се и печелите!
Продукти:Samsung Мобилни Корби
Samsung Мобилни Jet

вторник, 15 декември 2009 г.

С много фантазия

израбатил Снежина Стоянова
изработил Росица Господинова-


И още много идеи:http://krokotak.com/

петък, 11 декември 2009 г.

Ако децата...........


Ако децата получават несправедливи упреци, те се научават да презират.

Ако децата са заобиколени с враждебност, те се научават да се бият.

Ако децата растат в страх, те се научават да се тревожат.

Ако към децата изпитвате съжаление, те се научават да се самосъжаляват.

Ако към децата се отнасяте с присмех, те се научават да се срамуват.

Ако децата се измъчват от ревност, те научават какво е завист.

Ако децата живеят с чувство за срам, те се научават да се чувстват виновни.

Ако проявявате към децата толерантност, те се научават да бъдат търпеливи.

Ако вдъхвате на децата кураж, те се научават да бъдат уверени.

Ако децата получават похвала, те научават какво е благодарност.

Ако децата срещат одобрение, те се научават да харесват себе си.

Ако се отнасяте с децата с благосклонност, те се научават да търсят любовта в света.

Ако децата получават признание, те се научават да следват целите си.

Ако обграждате децата с разбиране, те се научават да бъдат щедри.

Ако децата живеят сред честност и почтеност, те научават какво е истина и справедливост.

Ако децата живеят в сигурност, те се научават да вярват в себе си и в хората.

Ако децата опознаят приятелството, те научават, че светът е хубаво място за живеене.

Ако децата живеят в спокойствие, те постигат хармонията на Духа.


Как живеят вашите деца?

Дороти Л. Нолт

четвъртък, 10 декември 2009 г.

Когато не позволява ме на децата си да порастнат

Отделянето на детето е сложно и болезнено чувство за майката
Сепарацията (отделянето) на детето от родителите е постоянен процес. Да се внуши на детето мисълта за неговото несамостоятелност, слабост и липсата на жизнеспособност, е най-добрия начин да се забави или отсрочи отделянето и превръщането му в самостоятелен човек. Това започва от най-ранна възраст: когато детето започва да ходи, а родителите постоянно му казват "Не отивай там - ще паднеш и ще се удариш!"; или когато не му дават да си завърже връзките на обувките само, защото закъсняват за детската градина; или когато детето има неподходящи (според родителите) приятели, и те съответно му казват: "Никой няма да те обича повече от нас!". Има няколко типични ситуации, които възпрепятстват процеса на порастване и отделяне на детето. В тях често водеща роля играе майката.
Нова норма за семейство.
През последните години жените са научиха да се справят без мъжете. Днес никой не се съмнява в това, че жената може да живее сама и да отгледа своето дете. Семейството си остава ценност, но представата за него се промени. Оказва се, че конструкцията "той и тя" не е толкова сигурна и надеждна, колкото продължителният съюз "майка и дете". Съчетанието "тя и дете" започна да се приема като вариант на семейна норма. И понеже жената все още не е готова да се откаже от семейството, като форма на организация на личния й живот, тя се вкопчва в детето и не му позволява да си отиде.


Чувството на загуба.
Едно от най-парадоксалните родителски усещания е това, че детето, което е било част от тях, след време се отделя и става самостоятелно. Този процес на самостоятелност на детето се извършва, не когато детето получи личната си карта или първата си заплата, а постоянно - едва ли не от момента на самото раждане. Детето се учи да се движи само, да се справя без помощта на майката, да общува с другите, да се грижи за личните си интереси - всичко това е сепарация, умение да бъдеш отделна личност, сама по себе си. Чувството обаче, че от самото раждане майката трябва да започне да се разделя от детето си, е много сложно и трудно за осъзнаване и приемане като факт.
Майките, които не искат сепарация.
Най-лесно възприятието на тези майки по отношение на техните деца може да се опише с фразата: те не желаят да видят, че тяхното дете също е отделен, самостоятелен индивид. Те не са способни да контактуват със своето дете като с равен. Причините за това са няколко:
- висока тревожност
Животът е сложно нещо и всичко случващо се е повод за безпокойство, опасения и лоши предчувствия. В това полувоенно положение задачата на майката е да огражда и защитава детето от всички проблеми, но не и да общува с него като с равен.
- неприемането на майчината роля
Тези жени смятат, че е трудно да бъдеш майка. Те редовно си задават въпроси от рода на "Правилно ли постъпвам? Какво трябва да правя и казвам? Добра майка ли съм?". Тези майки не се доверяват на своя инстинкт, а чакат одобрение или инструкции отвън. В този случай не става дума за контакта с детето - главното е правилно да се изпълняват наложените от живота обстоятелства.
- опитът да се реализираме чрез детето.
Майката не е била приета в балетно или музикално училище. Или нейното семейство е нямало достатъчно пари за ски. А след неуспешната връзка тя е решила да роди и да се грижи сама за детето. На бедното дете ще му се наложи да изпита цялата сила на нереализираните родителски амбиции.

вторник, 8 декември 2009 г.

АВТОАГРЕСИЯТА В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ Е НАЛИЦЕ ЗНАЧИТЕЛНО НАРАСТВАНЕ НА САМОУБИЙСТВАТА НА ДЕЦА ПОД 15г. И НАЙ-ВЕЧЕ ВЪВ ВЪЗРАСТТА 15-19г.. В юношеството самоубийството се нарежда на трето място като причина за смърт.

Според сведенията на Световната здравна организация (СЗО) България е сред водещите в печалната класация за юношеска смъртност поради самоубийства - 6-то място сред момичетата и 1-во сред момчетата. В нашата страна по-висока смъртност е регистрирана при момчетата, които избират твърди методи за самоубийство. Те са по-често агресивни и импулсивни и не рядко действат под влияние на алкохол и наркотици, което и допринася за фаталния изход при тях. Момичетата извършват по-често суицидни опити, може би защото те са по-склонни към развитие на депресия, но също така са по-склонни да говорят за проблемите си и търсят помощ.

Какво тласка юношата към коренна промяна на отношението му към живота и смъртта? Кои житейски ситуации и събития го принуждават да предпочете смъртта пред живота? Кое води до социално-психологическа дезадаптация на личността, изразяваща се в суицидно поведение? Защо преживявайки житейски кризи, личността на юношата може да изяви суицидно поведение? Съществува ли начин да се предвиди и преодолее суицидното поведение? Какви са механизмите, които възрастните могат да задействат за да спрат и преодолеят суицидното поведение у младите хора?

Да имаш суицидни мисли от време навреме в тази възраст на навлизане в света на възрастните е донякъде нормално. Децата преработват екзистенциалните проблеми и се опитват да разберат живота и смъртта. Анкетните проучвания показват, че повече от половината от учениците в горните прогимназиални класове са имали мисли за самоубийство. Трудната адаптация към света на възрастните, липсата на разбиране от връстници, учители, родители за съжаление много често тласка към реализирането на тези мисли като единствен начин за излизане от кризите.В 24 % от случаите учениците преживяват актуална житейска ситуация която изпълнена с неразрешими проблеми, с които те не могат да се справят сами.

Личностни характеристики на юношеството, свързани с висок суициден риск са: нестабилно, гневно, агресивно и неконтролируемо поведение; висока импулсивност; обърканост; ригидно мислене и начин на справяне; ниска способност за разрешаване на проблемите, при възникване на затруднения; неспособност за преценка на действителността; тенденция за живеене в илюзорен свят; фантазии за величие, сменящи се с чувство за малоценност; склонност към разочарование; тревожност, особено при физически неразположения или малки разочарования; самодоволство; чувство за малоценност и несигурност, които могат да бъдат маскирани с открито проявление на превъзходство, отхвърляне или провокативно поведение спрямо съученици и възрастни, родители; несигурност по отношение на половата идентификация или сексуална ориентация; амбивалентни отношения с родители, възрастни и приятели.

Предразполагащи фактори за суицидни нагласи у юношите са:
- израстване в семейства, в които агресията е единствения начин за справяне във всяка една ситуация;

- социалната подкрепа на агресията - прието е момчетата да се възпитават да бъдат агресивни;

- липсата на социални умения за справяне;
- грешните методи на възпитание - възпитание с обиди и заплахи, подценяване на възможностите на детето.

Важна роля за формиране на суицидна нагласа играе семейната среда. Често това са семейства с хронични конфликти между родители и най-вече с хладно, отхвърлящо, или грубо отношение към децата; обиди, морални и физически насилия, включително побои, а понякога инцестни посегателства. Налице са и слаби възможности на семейството за адекватен отговор на житейските предизвикателства. Демонстративните опити с манипулативна цел са по-чести сред деца от семейства с двама родители и добро материално положение и се правят за извоюване на права и налагане на собствени желания.

Кои са аспектите на нефункциониращото семейство, нестабилността, и негативните житейски събития, отключващи суицидната нагласа в юношеска възраст?

Често пъти психопатология при родителите с наличие на афективни и други психични разстройства, злоупотреба с алкохол и наркотици или антисоциално поведение в семейството, фамилна обремененост със самоубийства или опити за самоубийства се явяват като генетична предилекция и рискова среда за пораждане на суицидно поведение у юношите.

Насилие и злоупотреба в семейството, липса на достатъчно грижи от страна на родителите и слабо общуване в семейството, чести кавги между родителите с напрежение или агресия създават у юношата чувство на несигурност, неразбиране и неприемане от близките, което неминуемо поражда стремеж към самоизолация и безизходица. Нестабилност и неувереност у юношата пораждат и развод, раздяла или смърт на родителите; честа смяна на местожителството; семейство на осиновители или настойници.

Крайните прояви на родителско внимание или невнимание като много високи или много ниски очаквания от страна на родителите; неадекватна или прекалена власт на родителите, изразяваща се в студенина и суровост в семейството, както и разглезването, неминуемо водят до объркване, дестабилизация и самоизолация, която много често отключва автоагресията. Липса на време от страна на родителите да наблюдават или да се справят с емоционалния стрес на детето и наличие на негативна емоционална среда, отличаваща се с отхвърляне и пренебрегване прави юношата неуверен в дома си, а без подкрепата на най-близките си хора, той трудно може да преодолява житейски кризи, за които не е подготвен.

Младите суициданти най-често произлизат от семейства, в които рисковете се акумулират и поради това, че те са лоялни към родителите си и им е забранено да разкриват семейни тайни, така че те често се въздържат да търсят помощ извън семейството.Конфликтните отношения с учители, съученици, както и с други лица от училищната администрация, водещи до честа смяна на училищата могат да повишат суицидния риск. При ученици с разстроени междуличностни отношения и загуба на личностно-значима връзка подсъзнателният мотив за самоубийство е желанието да се харесат, да привлекат вниманието на възрастните и така да възстановят връзките със заобикалящите и да излязат от самоизолацията.

Самоубийствата при деца и юноши, често корелират с депресивни разстройства, характерни за тази възрастова група. Депресираните момичета са склонни да се оттеглят, стават тихи, отпаднали духом, неадекватни. Депресираните момчета са с агресивно и разрушително поведение и изискват голямо внимание от обкръжаващите ги. Агресивността може да доведе до самота, което е висок рисков фактор.

Повишената тревожност, характерна за юношеската възраст е източник на до-суицидни настроения, поради което не рядко сме свидетели са суицидни опити провокирани от страх от наказание, порицание у дома или в училище.

В стремежа си да впечатлят групата, а за съжаление напоследък и за да не се отличават от нея, юношите започват да злоупотребяват с алкохол и наркотици. Всяка зависимост е резултат от латентна депресия или като последствие води до развитието на депресия. Зависимостите блокират волята за разрешаване на проблема. Бягството в илюзорния свят става за сметка на нарастващите дози и нарастващия конфликт и изолация от реалния свят. Стремежът към нереалното и неприемането на реалното поражда непреодолимо желание всичко да свърши в смъртта.

Суицидният риск при страдащите от анорексия или булимия е 20% по-висок от средния суициден риск при младите хора. Неприемането на себе си такъв какъвто си, води и до отключване на автоагресия.

Малък брой подрастващи страдат от шизофрения и маниакално-депресивни разстройства, които нерядко дебютират със суицидно поведение..

Не е малък процентът на децата със суицидно поведение резултат от имитация на видяно, чуто или прочетено. Ученическата възраст се отличава с голяма степен на внушаемост и податливост на влияние от средствата за масова информация.

Описани са и групови самоубийства при юноши, познаващи се добре, ходещи в едно и също училище и особено членуващи в някоя религиозна секта. Съществено значение тук се отдава на внушението, самовнушението, индукцията и индентификацията; в последния случай се говори за копирани самоубийства. Има съобщения за повишаване на броя на самоубийствата при гледане на телевизионни програми, в които те са основна тема на предаванията.

Повод за суицидно поведение в юношеска възраст са и любовни неблагополучия (несподелени чувства, раздяла, неудовлетвореност от партньора, нежелана бременност).

Опитите за самоубийство в юношеска възраст са предимно с импулсивен и демонстративен характер, като в 1/3 от случаите се касае за дълбока личностна възрастова криза. Дълготрайните неблагоприятни психологически проблеми ескалират и интензивността им се повишава най-често след началото на пубертета. Със следващия прогресиращ неуспех в умението да се адаптират адекватно, юношите все повече и повече остават изолирани в микросоциалното си обкръжение. Чувството за отхвърленост, отчаяние и безнадеждност е типично в тези случаи. В крайна сметка, в седмиците и дните предхождащи самоубийството, се явява една верижна реакция на разтрогване на значими връзки, които биха помогнали за справяне със старите и нарастващите нови проблеми. Настъпва страшното затваряне в себе си и насочване на агресията към самия себе си.

Как изглежда психологическият профил на детето и юношата, който може да ни помогне да идентифицираме суицидно поведение :

- слаба привързаност към родителите в ранното детство и липса на емпатична връзка с майката;

- ранна загуба на родители;

- невъзможност в критичен период да се обърне към близките си;

- отказ от идентичност;

- социална изолация, алиенация и анонимия;

- личностни нарушения:

= предимно екстравертни личности;
= с високо ниво на невротизъм;
= емоционално-лабилни, импулсивни с понижен интрапсихичен контрол;

= със завишена социално-ситуативна тревожност, като преобладава тревожността, свързана с междуличностни взаимоотношения и изяви в училище;

= несамоуверени, със занижена самооценка, чувство за малоценност и незащитеност;

= свръхчувствителни деца;
= с доминираща изява на характерните за пубертета негативизъм, егоцентризъм, агресивност и конфликтност;

= имитационно поведение под негативното влияние на медиите, музиката, филмите и литературата върху ранимата детска психика.


КАК ДА СЕ ПОМОГНЕ НА ЮНОША СЪС СУИЦИДНО ПОВЕДЕНИЕ?

В повечето случаи учениците изложени на суициден риск имат съществени проблеми с общуването. Най-важно при интервенцията е да се осъществи диалог с младата личност. Липсата на общуване и разрушената комуникативна мрежа води до мълчание и нарастване на напрежението във взаимоотношенията, прояви на вербална и невербална агресия на възрастните към юношите, както и засилването на тенденцията за автоагресия у юношите.

Първата стъпка е ПОВЕРИТЕЛНОТО ОБЩУВАНЕ - истинският диалог с ученика се постига когато се признае идентичността му и се възприеме от възрастния детската необходимост от помощ. При тези деца липсва доверието в общуването с връстниците и семейството в периода на израстването. Те преживяват липсата на интерес, на уважение, дори на обич. Суицидният ученик е еднакво чувствителен както към вербалната, така и към невербалната комуникация. Възрастните не бива да се обезкуражават от липсата на желание за комуникация, а трябва да помнят, че избягването е знак на недоверие към тях. Те трябва да положат всички усилия за да спечелят доверието на детето.

Значителната амбивалентност по отношение на това дали да потърсят, приемат или откажат помощ, може да се интерпретира от консултанта погрешно. Затова е препоръчително търпеливо, изпълнено с обич, уважение и разбиране отношение. Децата са изключително чувствителни към фалша, лицемерието и подценяването им от страна на възрастните.

Втората стъпка е ПРЕЦЕНКА НА СУИЦИДНИЯ РИСК.

Наличието на предходни опити за самоубийство повишава риска от повторен суициден опит.

За юношеството са обичайни ниската самооценка, отпадналост, проблеми с концентрацията, умора, нарушения в съня. Депресивните мисли в юношеството отразяват нормалното развитие на подрастващите, ангажирани с разрешаването на екзистенциални проблеми. Интензивността на суицидните мисли, тяхната дълбочина и продължителност, както и невъзможността да откъснеш ученика от тези мисли отличава здравата млада личност от ученика в суицидна криза.

Наличието на рискови ситуации и негативни житейски събития, които могат да провокират суицидни мисли, повишават риска от суицидно поведение.

Третата стъпка е ОТСТРАНЯВАНЕ НА СПОСОБИТЕ ЗА САМОУБИЙСТВО И НАБЛЮДЕНИЕ,-отстраняване или заключване на опасните медикаменти, огнестрелни оръжия, пестициди, експлозиви, ножове в училищата, домовете и други сгради до които децата имат достъп. Ако е наложително, до овладяване на кризата след преценка на суицидния риск, детето се хоспитализира в психиатрична клиника или му се осигурява 24 часов контрол от близките му.

Четвъртата стъпка е ОТКАЗВАНЕ ОТ СУИЦИДНОТО ДЕЙСТВИЕ чрез психологическа подкрепа, разговор с родители, учители, съученици и приятели. Осигуряване на психологическа подкрепа и повишаване на самооценката, вярата в собствените възможности за преодоляване на кризата.

Пета стъпка при извършено суицидно действие е ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАРАЗИТЕЛНИЯ ЕФЕКТ- резултат от склонността на останалите деца да приемат деструктивните решения на връстниците си като свои и да ги реализират. Необходимо е след суициден опит в класа или училището да се говори с децата от близкото обкръжение на суициданта и там да се търсят потенциални деца със суицидни мисли.

За решаване на проблема със суицидалитета в училищна възраст е необходимо да се обединят усилията на родители, учители, педагогически съветници, психолози и лекари за ранна диагностика и интервенция на суицидното поведение.

Превенция и преодоляване на суицидното поведение, се постига чрез създаване на семейни отношения, даващи на юношата сигурност и разбиране при разрешаване на кризисните ситуации. Родителите трябва да обучават децата си с възможност за избор в дадена ситуация, а не избягването й в света на алкохола, наркотиците, самоизолацията, които рано или късно водят до самоунищожение. Юношите трябва да се научат да показват чувствата си, както и да се съобразяват с чувствата на околните. Умението да общува е най-добрият начин да се предпази детето от агресия, насочена към самото него, а и в нередки случай и спрямо околните.

Самоизолацията и автоагресията могат да се избегнат чрез създаване на добри социални умения за търсене на помощ при възникване на затруднения, търсене на съвет, когато трябва да се вземат важни решения, отвореност към опита на други хора и техните виждания за разрешаване на проблемите, отвореност към нови знания. Наличието на положителна самооценка, самоувереност и увереност в семейната среда, приятелите и педагозите е гаранция за готовност за справяне с проблемите.

Социалната интеграция, добрите взаимоотношения между съученици, добрите отношения с учители и връстници; подкрепата от значими за учениците хора са социо-демографски фактори, даващи алтернативи за социално преодоляване на кризите.

Всяка една преодоляна житейска криза носи в себе си мъдростта и опита, с които по-лесно продължаваме житейския си път. Възрастните трябва да предадат тази житейска истина на децата си и да ги подготвят за срещите с житейските кризи и преодоляването им.Литература: "Профилактика на самоубийството" СЗО ЖЕНЕВА 2000г.

понеделник, 7 декември 2009 г.

Изследвайки своето тяло, ние можем да получим разумно добър отговор за вида на емоционалните проблеми

Нашите емоции имат силно влияние не само върху нашите жлези и вътрешни органи, но също и върху нашата външна структура на тялото. Някои емоции са традиционно свързвани с проблеми в някои функции на органи. Гневът, например, вреди на черния дроб и обратно, раздразнителността и избухливостта са частично причинени от проблеми с черния дроб. По подобен начин, мъката, негативността и безпокойството са свързани с белите дробове; страхът с бъбреците и червата; прекаленият смях или липсата на радост със сърцето, тревожността с далака.

Емоции, които сме потиснали ни стягат, причинявайки мускулни контракции. Колкото по-големи са енергийните натоварвания от емоциите, толкова по-големи са мускулните контракции. Други части на тялото, от друга страна, могат да бъдат повече или по-малко блокирани от потока на емоционалната енергия и тези части ще станат слаби, ще започнат да се увреждат. Изследвайки своето тяло, ние можем да получим разумно добър отговор за вида на емоционалните проблеми, които са помогнали и дали своя принос за формирането на дадено състояние, освен това, ще научим и за корективните мерки, които трябва да бъдат предприети с цел нашето подобряване.
Следващата компилация може да бъде само едно обобщение. За повече информация вижте: Body-Mind от Ken Dychtwald

Обобщено за езика на тялото

Крака


Показват начина, по който се движим през живота:
Слаби, недоразвити: нямате устойчивост в живота.
Масивни, свръх развити: строго консервативни- трябва да проучвате, да се отпускате.
Мазни, мудни: за да се движите през живота - се нуждаете от ентусиазъм, джогинг.
Тънки, стегнати: енергично се движите през живота, но често сте разпилени, това не е елегантно - трябва да развиете спокойствие.

Таз
Показва състоянието на нашата сексуалност:
Предният край е надолу, предизвиквайки хлътнал гръб (лордоза): обикновено силна сексуална енергия, но пълното движение на енергия е блокирано от постоянен самоконтрол, не са способни да се отпуснат - да развият вярата в по-висше ниво на управление.
Предният край е нагоре, причинявайки плосък слаб гръб: слаб сексуален център, недостиг на изразяване на чувства в долната част на тялото - научете се да насочвате вниманието си от гърдите надолу към корема, развийте нежни емоции.


Корем
Центърът на емоциите, които засягат отношението ни към себе си.
Разширен в горната половина: груб, търсещ, мъжки- развийте повече нежни чувства.
Разширен в долната половина: блокиран енергиен поток към таза и краката, особено, ако коремната стена е твърда - отпуснете се.
Умерено разширен: ако корема е мек и гърба не е много вдлъбнат- добър контакт с жизнеността на тялото, вероятно емоционално сте твърде меки.
Цялостно разширен, но затлъстял: обикновено слаб контакт с жизнените енергии
Напълно плосък, свит: твърде много психически контрол, не "на чревните чувства", силно емоционално блокиране (страх, безпокойство) - развийте нежни емоции, имайте вяра, отпуснете се.

Гърди
Променят нашите емоции, тъй като те се отнасят до намеренията ни към нас самите непосредствено.
Тясно свити: чувство на малоценност, липса на енергия, неизразителност - научете се да общувате, да давате, гръдно дишане.
Широко разширени: чувство на превъзходство, мощ, изразителност - научете се да изпитвате нежни чувства, особено в таза, учете се от другите, коремно дишане.

Рамене

Показват как ние носим нашите трудности през живота.
Заоблени, наклонени надолу: чувствено претоварване- развийте сила, гръдно дишане, имайте вяра.
Повдигнати: хроничен страх - чувство на мъчително безпокойство- релаксираща терапия, гръдно дишане.
Квадратни: носите отговорност - отпуснете се.
Напред, прегърбване: страх от нараняване, самозащита - развийте сила, гръдно дишане.
Изтеглени назад, отдръпване: силен контрол или потискане на нежеланите емоции, особено гняв - отпуснете се, изразявайте себе си по подходящ начин.
Тесни: не можете да поемате отговорностите- станете по-силни.
Дясната страна е по-ниска: действате по предимно мъжки начин.
Лявата страна е по-ниска: действате по предимно женски начин.


Ръце


Показват как ние изразяваме себе си при физически действия.
Слаби, слабо развити: липса на инициатива и физически израз - научете се да общувате чрез вашите ръце.
Масивни, свръх мускулести: нечувствителни, силово влияние към другите, липса на грация - научете да бъдат благородни.
Слаби, стегнати: невъзможност за задържане на нищо - станете по-спокойни, постоянни.
Мазни, слаборазвити: вялост в себеизразяването - станете по-стимулирани, оживени.

Горна част на гърба
Канал за изразяване на силни или бурни емоции.
Болезненост, гърбица: потискан гняв или рефлекс на удряне - отпуснете се, удряйте възглавница или торба пясък.

Врат
Отразява напрежението между емоциите на тялото и умствения контрол.
Огънат напред: изследват света най-напред по рационален начин, емоционално изтощение - развийте свое "чревно чувстване".
Огънат на дясно: арогантност, незачитане - станете съсредоточени.
Огънат ляво: нагласа към веселост
Дълъг, грациозен: нагласа към позиране.
Силен, къс: нагласа към твърдост.

Гърло
Канал за вокално изразяване на емоции.
Стегнатo, възпалено, слабo: блокиранo словесно изразяване на емоции и сълзи - отпуснете се, говорете без колебание или страх, плачете.

Челюст и брада
Канал за устно изразяване, язвителност.
Вдадена навътре брада: студени, потиснати словесни емоции - научете се да говорите свободно.
Изпъкнала: решителен
Силно изпъкнала: незачитане, арогантност - отпуснете се.
Свита: категоричен самоконтрол, потиснат гняв - отпуснете се, релаксирайте.

Лице
Външно огледало за нашите емоции.
Промяна на израза: покажете как искате да изглеждате за света около вас.
Хронично напрегнати мускули: показва конфликт между това, което ние показваме и това, което ние наистина чувстваме.

Очи


"Прозорците на душата ", отразяват здравето и емоциите.
Големи, кръгли: топли, обичаща личност.
Изпъкнали: стигат до насилие (проблеми с щитовидна жлеза).
Дълбоки: критично наблюдателен, въздържане от изразяване.
Широко отворени детски очи: опитват да се държат здраво, да се доближават близо, не напълно зрели.
Късогледство: вледенен страх (ранно детство), фокусиране върху непосредствените проблеми, самонаблюдаване, рационално освобождаване от страха, гледайте в бъдещето.
Далекогледство: потиснат гняв, фокусиране навън, екстровертно освобождаване от гнева, развиване на вътрешно аз.


Автор Walter Last

неделя, 6 декември 2009 г.

Коледни късмети

1. А за теб ще е Веселие,
това ще е нормално ежедневие.
Ще се редят купон подир купон,
от теб се чака да им даваш тон.

2. На теб се пада Път далечен,
да скиташ много си обречен.
Но тук, в родната ти къща,
една любов ще те завръща.

3. Пада ти се ненадейно
много щастие семейно!

4. Година те чака красива, съдбовна,
ще бъдеш в плен на магия любовна!


5. И тази година добър късмет улучи -
пада ти се здраве и благополучие!


6. Да си късметлия май ти е патент -
таз година ти се пада нов апартамент.

7. Животът ти по-лек ще стане, ето виж -
богат роднина ти ще наследиш.


8. Нови върхове ще покориш,
бизнес ти се пада печеливш.

9. Знай, че предстои ти повишение,
кето заслужаваш без съмнение.

10. Летвата високо таз година вдигаш,
в службата стремглаво се издигаш.

11. Смело пристъпвай напред,
късметът ще е с теб навред.

12. Ще се сбъдне твоята мания -
да си душа на цялата компания.

13. Ще се чувстваш в чудесна кондиция
и ще развиеш свойта интуиция.


14. Очаква те радост голяма -
супер екскурзия за двама.

15. Новата година нов късмет ти прати,
в бизнеса постигаш завидни резултати.


16. Тоз късмет за тебе е утеха –
вървиш нагоре към успеха.


17. Ще работиш, без дори да спираш,
плановете си ще реализираш.


18. Ще имаш приятели нови,
за тебе на всичко готови.


19. В игра джакпота ще уцелиш
и крупна сума ще спечелиш.


20. С Новата година късмет избра си нов –
ще намериш свойта истинка любов.


21. Работата - туй ти е съдбата,
и в службата и даже във кревата


22. Здравето на теб се падна,
няма вече болест гадна.
Здрав ще си през таз година,
бодър, весел – до амина...


23. А за теб ще е Веселие,
това ще е нормално ежедневие.
Ще се редят купон подир купон,
от теб се чака да им даваш тон.


24. Очаква те радост безкрайно голяма –
супер екскурзия в Европа за двама!
И не забравяй, че трябва от чужбина
подаръци за всички от сърце да има!25. Тази Коледа реши теб с награда да дари –
получаваш безвъзмездно нещо ново и модерно!
Ще ни возиш ли, кажи,
в колата нова с две врати?26. Годината започва вече –
ще стигнеш в нея надалече.


27. Не се шегувам, ти печелиш –
късмета скоро ще намериш.


28. Ще бъде Коледа красива,
годината за теб – щастлива!29. Пътуване до тайнствена страна
ще имаш през годината добра!


30. Тук няма искаш и не щеш –
в службата ще порастеш!


31. Таз година работата ти се пада.
Ала и печалба – за награда!


32. Годината ще те омае,
любов около теб витае!


33. Ново късметче таз година:
с колегите – сговорна дружина!


34. Държавна лотария, тото,
на твоя страна е числото!

35. Метличка- като домакиня,
ще шеташ цялата година.


36. Внезапно, като гръм във ясен ден
от любовтта ще си сразен!

37. Скъпа, пада ти се паричка,
само ако си добричка!

38. Таз година- новичка кола
пада се на таз жена!


39. Пада ти се ново бебе
на комшията ти и на тебе!

40. Късмета се при тебе връща
и печелиш ново къща!

41. Много работа за догодина,
здрава да ти е гърбина!

42. Много, много здраве и за теб!
Ха, кажи, че не е късмет!

43. Пада се на тоз банкет
късмета да ти е – „късмет”!

44. Догодина за любов нова
приготви се и бъди готова!

45. Късмета се при тебе връща
и печелиш нова къща!

46. Захвърли последния комплекс,
защото пада ти се много секс!

47. Професионалните успехи
ще бъдат твоите утехи!

48. А за тебе- ново гадже!
Завиждаме ти всички даже.

49. В томболата вземаш участие,
пада ти се мното щастие!

50. Ще имаш голяма протекция
догодина от нашта дирекция.

51. На екскурзия в чужбина
май ще ходиш догодина!

52. А на тебе за награда,
„шест” от тото ти се пада!

53. Таз година си на кръстопът,
пада ти се много път!

54. Таз година много да не знаеш!
Наново ще се бракосъчетаеш!

55. Парите приготви, бъди готов.
Ще подслониш компютър нов!

56. Дали си от това обединение,
все тая, пада ти се обучение!

57. Дълбоко дишай ти сега
на теб се паднаха „рога”.

58. Левово не ще се подобриш
Духовно ще се извисиш!

59.Наследство ще получиш догодина от някой роднина!

60.За нова любов бъди готов!

61.Пътешествие в чужбина за двамина.

62.Здраве,щастие, любов, пари - всичко ще върви!

63.Таз година ще е силна за къщата фамилна!

64.През новата година виж, от здраве ще цъфтиш!

65.Приятели ще имаш много, купонът ще тече отново!

66..Новата година ще е спорна, доходна и отговорна!

67.Където и да идеш ти късмет ще те следи!

70.Почести и слава съдбата за теб е избрала!

71.Таз година е добра да си купиш ти кола.

72.През новата година ще имаш банкноти и всичко ще върви по ноти!

73.Здраве, щастие, любов, пари - каквото пожелаеш ти!

74.Спестявай пари - семейството ще се увеличи!

75.В далечни страни ще пътуваш ти!

76.На работа в чужбина ще заминеш догодина!

77.Щастие,обич и разбирателство в едно ново приятелство!

78.Нова кола от витрина ще имаш догодина!

79.В бизнеса ще ти върви - инвестирай там пари!

80.Силна воля и късмет ще те водят все напред!

81.Със детски рев се уреди,
за щастие или беди.
82.Тук няма искаш и не щеш -
във службата ще порастеш!

83.Идват празници. Ако и вие като мен се чудите какво да пишете на късметите в баницата ето ви малко идеи за коледни и новогодишни късмети:

84.В уютна къща догодина, ще посрещнеш новата година!

85.Утешителна награда:учението на теб се пада!

86.Ще те зарадва жест красив и мил - ще се качиш на нов автомобил!


87.Ще бъде Коледа красива, годината за теб- щастлива!

88.Ще завилнее пак душата, любов ще ти подкоси краката!

89.Плюй си на петите и далече беж, че очаква те годеж!


90.Кариера чакай ти- ще летиш из висини!

91.Голям късмет – през новата година!
Чака те живот с мнооого мед!

92.Цяяяла година
ще имаш хляб за двамина!

93.Приятел нов ще си намериш
да, но ако спреш да се звериш!


94Сериозен курс ти предстои,
с игри и танци до зори!

95.. Пада ти се днес парата –
няма вече до заплата
да се чудиш и се маеш
как да свържеш двата края...

96. Сериозен курс ти предстои,
с игри и танци до зори!

97.За целувки бленуваш ти,
ще ги получиш,
само до сладкарницата отскочи!

98.Нова къща за теб ще има,
и ще живеете в нея двамина-трима-четирима!

99.Голяма компания,
купон до зори,
това е късметът ти,
не го губи!


100.За шефски пост се приготви!
Е, пак ще бачкаш до зори ...

Фотоконкурс


Зимата наближава и ти припомня за миналогодишните планински постижения. Пазиш всички снимки и спомени? Сега имаш възможност да ги покажеш на целия свят и да спечелиш награди. Просто е – участвай в новата игра на SkiBulgariaInside.com за най-яките снимки от изминалите ски ваканции.

Играта ще продължи до 31 декември 2009 г. Наградите са две – на публиката и на редакцията. Авторът на най-добрата снимка избрана от публиката ще получи спортна раница от нашия спонсор Diel Sport. Редакцията ще награди още един автор със раница за ски или сноуборд обувки.Условия за участие
Всеки участник може да качи до пет снимки. Снимките трябва да бъдат на тема зима, зимни спортове и планински преживявания.

Снимките се оценяват от всички посетители на сайта. Гласуването е еднократно и не подлежи на корекции.

Резултатите ще бъдат обявени на 4 януари 2010 г. Ще бъдат присъдени награда на публиката и награда на редакцията.

Модераторите на SkiBulgariaInside.com запазват правото да премахнат снимки, които:

не отговарят на условията за участие
не отговарят на темата на конкурса
съдържат нецензурно или по друг начин обидно съдържание
не са авторски

Желаем успех на всички!
http://www.ski.bulgariainside.com/competition.php?id=1