четвъртък, 28 май 2009 г.

Упражнения за бедра и задни части

УПРАЖНЕНИЯ ЗА БЕДРА И ЗАДНИ ЧАСТИ
Упражнение 6
Легнете по корем с чело, подпряно на ръцете Ви. Изпънете десния си крак, след което го повдигайте и сваляйте на около 5 см от пода 8 пъти, без да докосвате пода. Направете същото и с левия крак. 3 серии.

Упражнение 7
Легнете удобно на пода. Свивайте и вдигайте едновременно и двата крака, като ръцете Ви остават до тялото. Задните части и гърбът Ви остават неподвижно на пода, докато движите краката напред и назад във въздуха. 3 х 30 сек.

Упражнение 8
Легнете на една страна. Леко свийте крака, който е на пода. Вдигайте и сваляйте другия крак 8 пъти, без да докосвате този, който е на пода. Изпънете пръстите. След това се обърнете и повторете упражнението. 3 серии.

Упражнение 9
Легнете по корем. Повдигнете едновременно краката, ръцете и носа си на около 5 см от пода. Вдигайте и сваляйте противоположните ръце и крака. 3 пъти, 8-10 серии.

Упражнение 10
Легнете по гръб със свити крака, пети, притиснати в пода и пръсти, сочещи нагоре. Повдигнете главата и раменете си от пода. Вдигнете ръце (извити под ъгъл) и бутайте срещу въображаема стена. Задръжте в това положение 5-10 сек. 8-10 серии.

Няма коментари:

Публикуване на коментар