четвъртък, 14 май 2009 г.

упражнения за очи

упражнения за очи
В тази рубрика всеки път ще разглеждаме по един комплекс упражнения, точно толкова важни за определена част на тялото, колкото и за целия ни организъм. Ние вярваме, че много от болестите са в известна степен материализация на характера, възгледите ни за света и за себе си. Затова ще извършваме упражненията винаги с усмивка и любов, мислейки си за хубави неща, докато това не ни стане навик. Един навик се изгражда между двайсет и четирийсет дни. След това се запомня и става неотменна част от психиката ни. Изостреното внимание към определена част от тялото предизвиква включване на допълнителни рецептори и повишава неговата чувствителност. Всички органи в тялото са взаимосвързани и работейки за един, се включват и останалите.
На Изток има древен начин за диагностика на заболяванията по движенията на очните ябълки. В зависимост от заболяването, очите по различен начин “взимат завоите”, линията е накъсана. Ако изпълняваме правилно следващите упражнения - тренираме очните мускули, доброто зрение, както и енергията в цялото ни тяло. Когато мислено продължаваме движението, което извършваме, задействаме енергийните центрове, които се намират в посочените области и регулират определени органи. Примерно, зад ушите се намират точки, които повлияват на жлъчните канали и черния дроб. Това се е знаело още в античноста. Упражненията за очи не са просто тренировка за очи и зад външната им елементарност се крие дълбок смисъл. Могат да се изпълняват навсякъде. Особено добре се отразяват в обедната почивка след изморителна работа пред компютъра.
Изправяме рамене, усмихваме се и се изпълваме с любов и положителни емоции ...
1. Нагоре-Надолу (по 8 пъти във всяка посока)Насочваме поглед, колкото се може по-нагоре, като мислено продължаваме движението на очите си към средата на черепа.После насочваме поглед, колкото се може по-надолу, като мислено продължаваме движението на очите си към гърлото.
2. Наляво-Надясно (по 8 пъти във всяка посока)Насочваме поглед, колкото се може по-наляво, като мислено продължаваме движението на очите си зад лявото ухо.После насочваме поглед, колкото се може по-надясно, като мислено продължаваме движението на очите си зад дясното ухо.
3. Наляво-Направо-Надясно-Направо (по 8 пъти във всяка посока)По същия начин като горното, само че движениятаналяво и надясно са прекъснати от поглед направо.
4. Кръгови движения (по 8 пъти във всяка посока)По посока на часовниковата стрелка и обратно. Една серия с поглед напред и друга - с поглед към небето.
5. ОсмицаИзрисувайте хоризонтална осмица с очи, като се стараете да я направите максимално голяма. Няколко пъти в едната посока и няколко пъти в другата.А сега изрисувайте вертикална осмица с очи, като се стараете да я направите максимално голяма. Няколко пъти в едната посоко и няколко пъти в другата.
6. За развитие на периферното зрение (по 8 пъти във всяка посока)Съберете очи и погледнете към върха на носа си, а после погледнете напред, като се стараете с периферното зрение да забелязвате предметите вдясно и вляво.Не напрягайте очите си! За разтоварване между упражненията мигайте бързо с очи. Упражнение 6 трябва да се изпълнява в спокойна обстановка, за да не ви стресне някой.

Няма коментари:

Публикуване на коментар