събота, 12 март 2016 г.

Да живееш дизайна си


Колко пъти в живота си сме се сравнявали с някой друг?
Колко често, още от деца, сме били сравнявани с другите от родители и учители?


Сравнението с другите поражда дълбоко у бас впечатлението, че някак си не е добре да бъдем просто човека, който сме. Това, в съчетание с обуславянето от ранно детство, когато сме се опитвали още по-силно да се променим, за да угодим на другите, ни отдалечава все повече от човека, който сме родени да бъдем. Когато започнем да разбираме собствената си уникалност, самата ни същност започва да се отпуска и да изплува. Пластовете обуславяне постепенно отпадат. Най-сетне човекът, който сме предназначени да бъдем, поема първата си глътка въздух.

"Всеки от нас е устроен да живее живота по свой собствен, неповторим начин. Когато разберем това се освобождаваме от огромен товар!

Да живееш дизайна си - ето какво е пробуждането. Да живееш в хармония с дизайна си, означава да бъдеш пробуден и да живееш осъзнато.

НИКОГА не е късно да заживеете по начина, по който винаги сте били устроени да живеете! "


Ра Уру Ху

Няма коментари:

Публикуване на коментар