четвъртък, 9 септември 2010 г.

Истинските ни приятели

Фалшът и лицемерието , доста често присъстват във взаимоотношенията ни .Ние доста често бъркаме "приятеля"с "познатия".Можем наистина да имаме много познати,но приятелите,хората ,на които можем да се доверим,се броят на пръстите на едната ръка.
В речниците по психология можем да прочетем:
"Приятелството представлява специфична форма на междуличностни отношиния.Тя се основава на взаимна симпатия и се характеризира с искреност ,готовност за помощ,доверие и чуство за отговорност в отношетията си с другия.За разлика Другарството,приятелството е по малко зависимо от конкретната ситуация...
Отношенията имат характера на истинско партньорствои се основаватвърху съществени личностни свойства"

Няма коментари:

Публикуване на коментар